Silniční meteorologická stanice

Silniční meteorologická stanice (SMS) poskytuje podklad pro rozhodnutí o vhodnosti zásahu zimní údržby v dané lokalitě bez nutnosti kontroly na místě. ROCON METEO spol. s r.o. se specializuje na kontaktní invazivní měření - měření, při kterém jsou senzory spojeny s vozovkou.

ROCON METEO spol. s r.o. umožňuje sběr dat a podkladů dvěma možnými principy. AKTIVNÍ zjišťování bodu vzniku námrazy a PASIVNÍ. Základním rozdílem je, že senzory s AKTIVNÍ technologií pracují aktivně s vlastní teplotou a změří teplotu, při které dojde k namrznutí vozovky. Při používání stanic s PASIVNÍ technologií senzory pouze měří podmínky v lokalitě a bod namrznutí vozovky vypočítají.

Bližší informace , včetně přesností měření, naleznete zde. 

Silniční meteorologické stanice Boschung Mecatronic typu GFS 3000

GFS_3000.jpg (výška 250px)
Nejkvalitnější systém pro podporu zimní údržby od firmy Boschung Mecatronic a kdo ví, jestli ne vůbec. Hodí se k použití na dálnice a silnice vyšších tříd a to zejména v kombinaci s aktivními vozovkovými senzory, byť je samozřejmě možné k němu připojit i senzory pasivní.

Opodstatnění pro použití na vyšších třídách komunikací lze dovodit z následujících vlastností:

  • b možnost kombinovat s aktivními senzory
  • b přesné řízení cyklů při ochlazování sond
  • b vysoká přesnost
  • b robustnost provedení sond
  • a vyšší investiční náklady

Silniční meteorologické stanice Boschung Mecatronic typu RCM 500

RCM_500.jpg (šířka 290px)Jednoduchý a nekomplikovaný systém, který je dostatečně přesný zejména pro silnice nižších tříd. Jakkoli jsou ve vývoji k tomuto systému i senzory aktivní, je designován zejména pro pasivní způsob zjišťování bodu vzniku námrazy. To se však stalo výhodou, neboť kvůli nízké spotřebě elektrické energie je RCM 500 vhodný pro napájení z fotovoltaických panelů.

Vyniká zejména těmito vlastnostmi:

  • jednoduchost a kompaktnost systému
  • nižší cena
  • možnost solárního napájení pro místa bez možnosti přívodu napájení
  • přesnost dopočítání bodu vzniku námrazy je nižší

Vozovkové senzory

Aktivní vozovkové senzory

BOSO_II_III.jpg (šířka 290px)

      

      

      

Aktivní vozovkový senzor BOSO II nebo BOSO III pro zjišťování stavu povrchu vozovky.

Připojitelný k systému GFS 3000.

      

      

      

      

ARCTIS_pouzdro.jpg (šířka 290px)

Aktivní vozovkový senzor pro zjištění bodu vzniku námrazy ARCTIS. 

Vlajková loď s enormní přesností za jakýchkoli podmínek.  Spouští se výhradně při splnění zimní podmínek, na pokyn pasivní sondy, s kterou je osazován ve dvojici. 

Takto je osazen v pouzdře, aby jeho výměna jednodušší a při opravě silnice mohly být vyjmut a navrácen zpět.

Připojitelný k systému GFS 3000.

      

      

Pasivní vozovkové sensory

BOPAS.jpg (šířka 290px)

      

      

      

BOPAS. Pasivní senzor připojitelný k systému GFS 3000.

      

      

      

      

      

                  IT_SENSE.jpg (šířka 290px)

      

Vozovkový senzor IT SENSE. Pasivní senzor s inteligencí zabudovanou v těle sondy. Inteligence zabudovaná v těle sondy šetří nároky na stanici a tak může být použit s jednoduchou stanicí RCM 500.

Meteorologická čidla

Následující čidla jsou nejběžnějšími a zároveň také nejpotřebnějšími pro kvalitní rozhodnutí v zimní údržbě. 

[RF/TL] Čidlo měření vzdušné teploty a vlhkosti

[NI/SH] Čidlo měření druhu a intenzity srážek

[PWS] Čidlo měření druhu, intenzity srážek a dohlednosti

[WG/WR] Čidlo měření rychlosti a směru větru

      

Samozřejmostí je pak možnost osazení jakékoli meteorologické stanice kamerou. 


Boschung

ROCON METEO spol. s r.o.
Švestková 1073/10
198 00  Praha 9 - Kyje 

IČ: 248 20 865

ve věcech obchodních:
Miroslav Kleňha ml.
Telefon: +420 602 336 320
E-mail: m.klenha@rocon.cz

servisní linka:
Telefon: +420 737 072 215
E-mail: servis@rocon.cz