Thermomat

Při konvenčním ošetření namrzlé či namrzající vozovky je personál obsluhující vozidlo zaneprázdněn řízením a nestíhá tak rychle reagovat na jednotlivé změny teplot a tudíž i stavu povrchu.

Tyto změny jsou způsobeny zejména:thermomat.jpg (šířka 290px)

      - mosty

      - změnami povrchu

      - vodními toky

      - lesy

Thermomat, připevněný na boku sypače dokáže měřit teplotu povrchu několikrát za sekundu, určit tak stav povrchu a vyhodnotit, jak velké množství posypového prostředku by se mělo v danou chvíli na daný povrch aplikovat. K aplikaci a úpravě dávky pak dochází automaticky, pokud je zařízení spárováno s jednotkou vPAD.

Použitím kombinace těchto 2 zařízení dochází několika podstatným efektům: 

      b ekonomický - ušetření posypového materiálu

      b ekologický - posypovým materiálem není plýtváno a nezatěžuje přírodu

      bezpečnost - nedochází k podcenění aplikované dávky

kupper_weisser.jpg (ořez 610*250px)


Boschung

ROCON METEO spol. s r.o.
Švestková 1073/10
198 00  Praha 9 - Kyje 

IČ: 248 20 865

ve věcech obchodních:
Miroslav Kleňha ml.
Telefon: +420 602 336 320
E-mail: m.klenha@rocon.cz

servisní linka:
Telefon: +420 737 072 215
E-mail: servis@rocon.cz